Vikenco - Utbygging

Vikenco - Utbygging

Hovedpunkter i kontrakten:

  • Uttak av fjell inntil eksisterende fabrikk ca. 35 000 m3. Fjellsikring med fjellbolter og sprøytebetong.
  • Levering av masser til ny sjøfylling, ca. 90 000m3. Planering av ny fylling i sjø. Plastring og muring ny fyllingsfront ca. 2500 m2
  • Setningsstabilisering ny fylling dybde 9m
  • Planering og innfylling i murer, avretting for gulv nytt fabrikkanlegg, ca. 10000 m2
  • Komplett røranlegg i grunn innvendig og utvendig ny fabrikk fra Ø50 – Ø500. Omfatter sjøvannsinntak med pumpesystem. Pumpeledninger for levende fisk DN400, DN315for kjølevann og isoporhåndtering, brannvanns- og ferskvannsanlegg. Spillvannsanlegg og overvannsytem med tilhørende armaturer og styringssystem. Nedsetting pumpekum i sjø, diameter 5m høyde 8m satt til kote -5.
  • Bygging av vanntett teknisk fordelingskum for sjøvanssystem. Plasstøpt nedtil kote 0
  • Planering for og asfaltering utvendige parkeringsareal og veier, 10 000 m2
  • Levering og bygging av kai i stål for mottak av levende fisk, komplett med rørgater og fortøyningsanlegg inkl. peling og fundamentering til fjell i sjø. Styring av UE på fundamentering.
No items found.
Ved å klikke på "Godta" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.