Åpenhetsloven

Odd Småge AS forplikter seg til å operere under prinsipper av åpenhet og transparens i all vår virksomhet. Denne policyen har til formål å klargjøre hvordan vi tilnærmer oss åpenhet både internt i organisasjonen og i vår samhandling med kunder, leverandører, og andre interessenter. Denne policyen skal jevnlig revideres for å sikre at den forblir relevant og effektiv i å fremme åpenhet. Minst en gang i året ved ledelsens gjennomgåelse.

Åpenhetsloven forplikter Odd Småge til å

  • Gjennomføre en risikovurdering i samsvar med de retningslinjer som Åpenhetsloven krever.
  • Gjøre ansatte, kunder og forhandlere bevisst på vårt arbeid med risikovurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • På forespørsel fra allmenheten kunne gi ønsket informasjon.
Bedriften er bevisst på sitt samfunnsansvar vi har for å ivareta Åpenhetslovens formål for å sikre menneskerettigheter, arbeidsforhold og bærekraftig utvikling.

Kartlagte risikoer for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Leverandører av varer og tjenester herunder også utstyrsleverandører

  • Odd Småge AS bruker i all hovedsak kun norske leverandører hvor vi anser risikoen for brudd som liten, men disse kan ha utenlandske leverandører nedover i kjedene som kan være uoversiktlige og lite transparent.

Kunder

  • Selskapets kunder er privatpersoner, offentlige anstalter og private selskaper og organisasjoner hvor vi vurderer det som liten risiko for brudd direkte i disse kundegruppene.

Selskapets arbeid opp mot Åpenhetsloven

Selskapet mener at hoved-risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er via selskapets leverandørkjeder. Vi anerkjenner denne risikoen og at dette også gjelder når vi kjøper varer og tjenester fra store og seriøse norske leverandører. Leverandørkjeden kan være lite gjennomsiktige og vanskelig å få god oversikt over som kan gi begrensinger på muligheten selskapet har til å få full oversikt over alle leverandørkjedene. Selskapet kan likevel kreve informasjon fra leverandørene å se på hvilke rutiner våre leverandører har for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos seg selv og nedover i sine leverandørkjeder. Selskapet ønsker aktivt å jobbe med sine leverandører i forhold til at varer og tjenester skal være mest mulig bærekraftige og gi positive samfunnskonsekvenser både for lokalmiljøet og globalt.

Selskapet kan selv bestemme hvilke leverandører som skal benyttes og påvirke de som benyttes i positiv retning. Selskapet har et internkontrollsystem som vurderer våre leverandører for å sikre at leverandørene driver lovlig etter de krav som stilles etter åpenhetsloven, andre lover og at de i tillegg er de mest hensiktsmessige innen bærekraft og andre samfunnskonsekvenser. Systemet er risikobasert hvor risikovurdering og analyser er en del av ledelsessystemet vårt. Odd Småge AS er ISO sertifisert etter 3 standarder, noe som har bidratt til ytterlige fokus på kvalitet, sikkerhet, miljø og bærekraft i vårt arbeid.  Systemet sikrer løpendevurderinger av hvilke leverandører vi skal bruke, samt en årlig gjennomgang av våre preaksepterte leverandører.

Arbeid med å redusere risikoer skjer kontinuerlig. Både risiko og tiltak for å redusere risiko vil endres i tråd med samfunnsutviklingen og den informasjonen vi får inn fra våre ansatte, leverandører, kunder og media. Selskapet vil fremover fortsette sitt arbeid med systematisk gjennomgang av leverandørene og kommunisere krav til leverandørene.

Hvis noen sitter med informasjon om kritikkverdige forhold, så ber vi om at denne informasjonen deles med oss ved benytte e-postadresse post@oddsmaage.no, noe som forventes å gi positive resultater.

Aukra, 22. august 2023

Frank Småge, Styreleder

Kjell Arne Småge, Styremedlem

Oddgeir Småge, Styremedlem

Styrets Signaturer

No items found.
No items found.
Ved å klikke på "Godta" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.