Vannledning rød/rindarøy

Vannledning rød/rindarøy
  • Graving grøft og legging ca. 3500m vannledning PE Ø225 parallelt med eksisterende vannledning, derav 750 m i sjø, kryssing av bukt.
  • Nedsetting nye brannkummer og etappevis ferdigstillelse inkl. påkobling abonnenter.
  • Senking og omlegging ca. 500meksisterende FV og opparbeidelse ny gang- og sykkelvei på parsell.
  • Utbyggingsavtale Aukra Kommune – MRFK
  • Omlegging trafikk rundt arbeidsstedet, sprenging for vei, gangvei og grøft.
  • Nytt OV-anlegg komplett med rør og kummer
  • Nytt lysanlegg
No items found.
Ved å klikke på "Godta" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.